Gitterrister type SP

(Svenska) Liroma gallerdurkspaneler är av SP typ där bärstålen är låsta med en svetsad vriden stång, kan levereras med eller utan kantstål.

Standard mått 6050x1000 mm. Finns i olika maskstorlekar. 

Vi kapar denna typ av gallerdurk enligt behov. Vid måttsättning är det första måttet alltid bärstålsriktningen. Kan även fås med kantstål runt om.

Ladda ner belastningstabellen

Ubehandlet stål

Stål ubehandlet

Varmgalvanisert stål

Galv