Krenelerade galler


Krenelerade galler är i motsats till svetsade galler vävda.
Liroma krenelerade galler finns i olika storlekar, material, maskvidder och trådtjocklekar. Kan även tillverkas enligt era egna specifikationer. På krenelerade galler mäts maskvidden från innerkant till innerkant på tråden.
Produktlistan nedan är endast ett urval.

Kontakta oss för krenelerat galler enl egna önskemål.


Förzinkat stål

Sendzimir Galv

Stål

Stål